Leader-projektitoetus

Meede 2 Aktiivne kogukond

Projekti eesmärk on käivitada kogukonda elavdavad tegevused läbi mitmekesise kultuurielu lähtuvalt elanike ootustest ja vajadustest. Soetame teatri- ja filmifestivali, kontsertide, vestlusõhtute jne. läbiviimiseks vajaliku valgus- ja helitehnika ning muu inventari, et aktiviseerida jätkuvalt Häädemeeste valla kultuurielu ja kaasata sinna tegevused läbi Kabli Aida.

Projekt lõppenud 31.08.2020.

image001.jpg

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Projekt „Kabli Aida sündmuskeskuseks arendamise I etapp“  (7800€) 

Kablis asuva arhailise ja kultuuriloolise taustaga aida sündmuskeskuseks arendamise esimese etapi teostamine. Hoone renoveerimiseks ehitusliku eelprojekti koostamine, sündmuskeskuse turundusplaani ja visuaalse terviklahenduse loomine. Projekt lõppenud 12.08.2021.
 

EAS_SF_RGB_EST-1.jpg

PRIA Kalanduspiirkonna projektitoetus

"Arhailise hoone "Kabli Ait" püsi- ja valdkondlikud ekspositsioonid"  (10 344,94 €)

toetab euroopa.jpg
liivi.png