- KONTSERTORGANISATSIOON -

 

Tegevuse eesmärk

 • etenduskunstide edendamine, tutvustamine ja populariseerimine, kultuurisündmuste korraldamine;
 • kohaliku elu arendamine ja väärtustamine, kultuuriteenuste valiku avardamise, kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise kaudu väärtustades loomingulist õhkkonda ja propageerides kokkuhoidlikku ja ressursse säästvat elukeskkonda;
 • loometegevuse, kunstilise hariduse toetamine ja elavdamine luues paremaid võimalusi ressurssidele ligipääsuks ning kohaliku loomeettevõtluse konkurentsivõime tõstmiseks.

Oma eesmärgi täitmiseks

 • maksab stipendiume interpreetidele kontserttegevuseks ja erialaseks täiendamiseks, samuti etenduskunstide loojatele ning teistele isikutele, kes aitavad kaasa Festivitase eesmärkide saavutamisele;

 • korraldab erinevaid üritusi, kontserte, koolitusi, seminare, konverentse, kultuurisündmusi, heategevuslikke projekte ja ühistegevussündmusi, näitusi ning nõustamistegevust;

 • aitab kaasa rahvatraditsioonidele, ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitsele ning säilimisele;

 • teeb reklaami ja avalike suhete alast tööd ning arendab meediategevust, levitab oma sümboolikaga tooteid;

 • algatab ja viib ellu projekte;

 • annab rendile talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara;

 • arendab koostööd ettevõtlus-, kodanikuühiskonna-, kohaliku omavalitsus- ja regionaalpoliitikat elluviivate ning toetavate institutsioonide ja organisatsioonidega;

 • otsib ja vahendab koostööpartnereid, kontakte, osaleb koostöövõrgustikes;

 • arendab muid tegevusi, mis aitavad kaasa Festivitase eesmärgi saavutamisele.